בס"ד

משיח בן דוד - נמצא בישראל וינהיג במלחמת גוג ומגוג 

התגלות המשיח לכל המאוחר בנובמבר 2003 !!!

לפרטים נוספים: טלפון 058420246

ישראל מתקרבת למלחמת גוג ומגוג המתוארת בנביאים זכריה פרקים יב', יג', יד', יחזקאל פרקים לח', לט', יואל, צפניה, מלאכי ואחרים: זוהי למעשה מלחמת עולם שלישית ואחרונה, בה כל אומות העולם המוסלמי והנוצרי כולל אמריקה – יעלו על ירושלים ! את צה"ל והמדינה ינהיג ה' מלך עולם דרך מלאך מיכאל שר צבא ישראל, משיח בן דוד וצבא שמים.

ארועים בישראל ובעולם

א)     האינתיפאדה תגבר לשפיכות דמים, בישראל השילטון מתפורר למצב של "אין מלך בישראל"!

ב)      בתוך חודשים ספורים ישוגרו לעבר ישראל טילים מחזית המזרח (מעיראק) ומצפון (מחיזבאללה)!!            במלחמה זו ישראל תספוג טילים כימים וביולוגים – ובהמשך יהיה גם שימוש בנשק אטומי משני הצדדים!! אמריקה עומדת בפני התפוררות והיא תסתבך במלחמה שהחלה באפגניסטן ותוכה קשות! בהמשך אמריקה תותקף    בפיגועים קשים בהם יהיה שימוש באמצעים כימיים וביולוגים!

ג)       אמריקה תעבור שיטפון אדיר בנוסח המבול של נח – שיגרום לעשרות מליוני אבידות, בפתאומיות!!!

ד)      העולם יעבור אסונות טבע מוגברים: רעידות אדמה, שטפונות, תאונות, טרור ומלחמות בין עמים!

ד)   גם ישראל תעבור רעידת אדמה נוראית!!  במלחמה בין הודו לפקיסטן – יהיה שימוש בנשק אטומי והמלחמה תגרור את כל האזור והעולם כולו למלחמת עולם שלישית!

ה)  חוסני מובראק ועבדאללה מלך ירדן יפלו וכוחות האיסלם יעלו! שלום באיזור – יהיה רק בזמן משיח!

ו)     בעקבות הארועים הקשים הצפוים באמריקה – הרבה יהודים יתחילו לעלות לישראל ויש להכין להם מגורים: מדובר    בכמויות אדירות!! בעולם תגבר האנטישמיות.

 

   מה עלי לעשות כדי להינצל ? ?

  א) בגאולה ראשונה במצרים משה נשלח רק אחרי שישראל  צ ע ק ו   ל א ל ו ה י ם  לעזרה: לאלוהים ולא לממשלה, לא לרבנים ולא לאמריקה! חובה על כל אחד  ל צ ע ו ק  בקול רם, לבד או           

         בקבוצות: "אלוהים מלך העולם - אנא שלח את משיח בן דוד מיד"!  וגם: "השטן בן נחש בן תנין נפל ומת"!

 ב)  כל אחד חייב לפרסם מכספו (עם אחרים אם יכול) מודעות בעיתונים, בשלטי חוצות  וברדיו שישראל מבקשים        מ ש י ח  כמנהיג – אחרת אנשים לא ידעו!

 ג) להשתתף בתהלוכות למשיח עם שלטים למשיח דגלים ושירים למשיח, על המכונית לשים שלט ומדבקה למשיח ורמקולים עם קריאות למשיח!

ד)     כל אחד יעזור מכספו וזמנו לחלש: לעולה חדש, לנכה, לקשישים – ולבעלי חיים עזובים!!! חובה לתת עזרה 

     לאשה בבית, שויון לאשה בעבודה: מי שפוגע באשה לא יחיה בזמן משיח! בצוות של המשיח שילמד את כל העולם – רוב בעלי התפקידים תהיינה דווקא נשים – כי הן אלו שפועלות יותר במסירות להביא את המשיח!

ה)    כל אחד חייב לשוב לאלוהים בלב גדול ולהתחיל לשמור מצוות תורה –                                                       במיוחד חובה להקפיד על צניעות ביחסים בין גברים לנשים!!

 ו)   מי שיעזוב את הארץ – לא ינצל: מאלוהים אי אפשר לברוח – גם לא לאמריקה!  מי שלא יעלה לארץ מיד –   

      גם לא ינצל!! כך היה הסוף של אלו שלא יצאו עם משה ממצרים ובחרו להישאר עם פרעה: הם הושמדו בידי אלוהים בשלושה ימי חושך!

יום הדין הגדול והנורא של ה' מלך העולם החל! מי שיעשה את הנאמר –

יזכה לחיי נצח, יראה את תחיית המתים וגם יראה את בית המקדש,

שכבר החל לרדת משמים ומתקרב לכדור הארץ!!

יהיה עולם של צדק אמיתי לחלש, שלום אמיתי אפילו בעולם החי ("וגר זאב עם כבש"),עולם בלי מחלות, בלי דיכאונות, בלי ניצול: איש יעזור לרעהו בשמחה!! כל הדתיים העסוקים במחלוקות, מפלגות, כיבודים ורדיפת עגל הזהב – לא יזכו לחיות בזמן משיח, אלא אם מיד יתאחדו ויפרסמו משיח, יצעקו לקב"ה שישלח משיח, יערכו כינוסים למשיח וכו'!! ישארו בישראל פחות מעשרה אחוז מהאוכלוסיה הקיימת – מאחר ורוב האנשים, כמו ביציאת מצרים עם משה – בוחרים בחיי רגע, ברדיפת עגל הזהב, בוטחים בשקר היומי שממציאים לעצמם ובוחרים במנהיגי הכזב שעובדים להם כעבדים (דתיים ולא דתיים...)!  רוב האנשים הרי מעדיפים שלא לשוב לקב"ה ולתורתו, לא לצעוק למשיח, מכספם הם לא יזהירו במודעות בעיתונים וכו' – וסופם שהפסידו חיי נצח בעולם שיהיה כגן עדן!!! בתחיית המתים יקומו הרבה אנשים לחיים, אבל רק חלק מהם יהיה ראוי להישאר לחיי הנצח (דניאל פרק יב')!

 

ח' אב התשס"ב         17.7.2002

הפיגוע בעימנואל – למה?!

דבר אלוהים לעם ישראל!!

1)     אפילו הגוי בוש (נשיא אמריקה) אומר: "לא מדברים עם הטרוריסט ערפאת"!! גוי אומר זאת! ויהודי שיודע שיש אלוהים מלך עולם – לא גוי כמו בוש – שעובד עבודת אלילים, יהודי יודע שבשעת צרה לא הגוי יציל אותו אלא רק אלוהים ובמקום שעם ישראל וממשלתו יפנו לאלוהים לעזרה הם זוחלים לגויים עובדי האלילים והפסלים שיושיעו אותם!!?...

לכן דבר יהוה מלך העולם לעם ישראל: כבר בתורה אמרתי לכם שלא לדבר עם עמלקים!! היה שאול המלך                   וקרעתי ממנו את המלכות – כי הוא ריחם על אגג העמלקי!! וסופו של שאול ועם שראל היה נורא בגלבוע!!

מה עמלק עושה: הורג חלשים, נשים וילדים בדיוק מה שעושים העמלקים מעזה שרוצחים תינוקות נשים וילדים!!

מנחם בגין, ראש הממשלה שלכם שרצתם אליו כאילו הוא מלך ישראל נתן שטחים למצרים – ואותו העפתי בדיכאון קשה ובמשפחתו היו  התאבדויות ואסונות!!  ומה הביא לכם ה"שלום" עם מצרים? שהמצרים מעבירים נשק לפלשתינאים כדי לפוצץ אתכם, את בניכם ואת הטנקים שלכם – ובעולם הם מבזים אתכם!! איך מובראק הביא אליו את פואד – שר הביטחון  שלכם בריצה אליו?! הוא אמר לו: "פואד, הרי מוכר חומוס ופלאפל לשעבר, במצרים אצלי, הוא היה מכסימום טבח!        שכל - רואים מה יש לו! רק אראה לו צלחת חומוסס וטחינה וסלט – והוא ירוץ אלי לשרת אותי בעבור החומוס המצרי!!"      בא פואד  למובארק – נישק את הראיס מובארק – והכריז בקול גדול: "אתה חוסני מובארק – אתה הוא המלך שלי! אני מוכן לצחצח את הנעלים שלך! דגל ישראל לא מענין אותי – רק דגל מצרים , כי הרי אנו הינו עבדים פה במצרים אצל פרעה ואנחנו עדיין מתגעגעים לחזור לעבדות מצרים!!....    אריאל שרון לא מקבל אותי, כי אני שף גרוע בהכנת חומוס וטחינה.... שרון רגיל לאוכל רוסי!" וממשיך פואד: "אז מובארק – באתי לעבוד אצלך! תראה איך שאני שותק כאשר אתם המצרים מעבירים נשק לעמלק מעזה! אתה רואה מובארק: אני בעצם שר הביטחון שלך – ולא של שרון!! אני הטבח שלך אני אפילו משקר לישראל בעבורך מובארק על הסיוע שאתם המצרים נותנים לפלשתינאים!                                                                            את שרון אני שונא: הוא שמן יותר ממני למרות שאני אוכל יותר ממנו – ובאוכל שלי הוא לא נוגע!

דבר אלוהים לאברהם בורג! בורג רץ למצרים – כי שם הוא מרגיש טוב: בפירמידות הוא מחפש את הבורג שחסר לו!           כל הזמן בורג רץ רץ רץ – למה? הוא רוצה להאריך את חייו!! אברום בורג בא למובראק ומודיע לו:                                     "גם אני רוצה להיות המשרת שלך חוסני!! מה שתגיד לי – אני אעשה! אתה בשבילי יותר מעובדיה יוסף ובקשי דורון גם יחד! למה?! כי שמעתי שהחרטומים שלכם במצרים מאד רציניים וזוהי הסיבה שעל הקרחת שלי שמתי כיפה קטנה כזו שבקושי רואים אותה.... בקרוב אחבוש כיפה של הכוהנים החרטומים שלכם במצרים – יא חוסני יא אחי! מהגפילטע פיש של האמא שלי כבר נמאס לי – אני רוצה חומוס וטחינה! מובארק – יש לך שער יפה על הראש אבל לי יש קרחת ואני עוד צעיר ממך, צעיר אבל מכוער.... אולי בפירמידות החרטומים שלך חוסני יעשו לי שיפוץ בפנים ובראש ואולי יאריכו לי את החיים?! אעשה כל מה שתאמר לי חוסני: אני אגן על מצרים כי הבורג שלי מסובב לכיוון מצרים! שמי אברהם – ואברהם אבינו גם היה במצרים אבל בזמנו אלוהים הביא פחד על פרעה – ואילו אני מעדיף מעתה להקרא איברהים ולא אברהם ולעבוד אותך מובראק! אני אהיה היועץ והמשרת שלך: אהיה הכלבלכ בורג!  תראה יא חוסני: מצרים שלך מעבירה נשק לעמלקים מעזה – ואנחנו יודעים זאת, אבל אני מכחיש את זה ואפילו אומר שמצרים רוצה שלום!"

לכן דבר אלוהים אליכם עם ישראל!                                                                                                                                       אתם רצים לעמלקים במקום לפנות לעזרה לאלוהים!         השותפים שרון ופרס בחגיגיות אומרים: "אנחנו השפים במטבחים של ערפאת, של מובארק, של אסד ושל נסראללה!! בחרנו מרצון לעבוד אצלם במטבח בתור שפים – פשוט אנחנו  מ פ ח ד י ם!!" לכן אלוהים אומר לעם ישראל: אם אלו הם מנהיגי ישראל וזו הדרך שלהם  וגם "המנהיגים" החרדים שותפים לדרך הזנות הזו אז על החוצפה הזו שלכם הבאתי עליכם מכות – כמו המכה הזו בעמנואל!!

בגימטריה:    "עמנו" = 166 = "יעלון" <  אתם בוטחים ביעלון הרמטכ"ל – אבל הוא לא יעזור לכם!!                                      רק האל ששמו מופיע ב"עמנו + אל" – רק הוא יוכל לעזור לכם אם תצעקו אליו לבקש משיח!! אם אינכם מבקשים משיח –      אז תקבלו מכות ללא הפסקה בעיקר החרדים שבינכם שגם משתמטים משרות בצבא! על כל החרדים לשרת בצבא ביחידות קרביות נפרדות וצנועות – על טהרת השם בלי בנות!  אני דורש שהם ישרתו בצבא – או שהם יפלו בחרב! כל ה"חרדים" הללו שותקים: כל הפודלים כמו אלי ישי שהחתול שרון אריאל מלטף אותו ונותן לו כסף דמי שתיקה לשחיתויות שלו –                    אלי ישי וחבורתו מקריבים את הקב"ה תמורת בצע כסף!                                                                                                   

דבר אלוהים לחברי הכנסת גפני ורביץ: אילו הם שני רודפי בצע שמענין אותם רק כסף, כסף, כסף!....  הרי נאמר בתורת ישראל בציווי חמור שלא לדבר עם עמלקים! כיון שכל ה"דתיים" שותפים למרד הזה בציווי התורה – אז אשלח אליכם את  כל הגויים!   אחרי מנחם בגין – בא יצחק שמיר: הוא הלך לועידת מדריד ואז העפתי אותו בבעיתת כדורגל – זה המחיר   שהוא שילם על כך העפתי גם את יצחק רבין, העפתי את שמעון פרס: גם לנשיא הוא לא נבחר, ועכשיו הוא מדוכא, יש לו עינים של אדם מת והוא סובל כאילו שדים נמצאים בתוכו! תראו את העינים של פרס: בלי שתית וודקה וקוניאק – הוא לא יעביר את היום! הנער הג'יגולו שלכם – נתניהו רק דיבר – וגם אותו העפתי: הוא כבר לא יהיה יותר ראש ממשלה! אחר כך הבאתי את האוטיסט אהוד ברק: גם אותו העפתי כמו שהעפתי כל מי שהעז לדבר על מסירת אדמות קודש!!                     הבאתם גם את ההיפופותם – סוס היאור שרון אריאל: הוא סובל בבריאותו!

כל ראשי הממשלות שלכם הם חולי כסף ובצע ובונים לעצמם וילות! אם אתם אינכם מבינים זאת –                                      אז אני אטפל בכם במכות, אטפל בכל אלה שהולכים לזנות וסמים, אטפל בכל הנשים שלכם שהולכות ברחוב ובשפת הים ברגלים פתוחות ובלבוש לא צנוע! אתם תמותו בפיצוצים, יבואו לפה  הנוצרים מכל העולם – ויחתכו אתכם אחד אחד!

הרבנים הראשיים שלכם: ישראל לאו ובקשי דורון – הם עובדי עגל זהב המתקשטים בפיג'מות נוצצות!                          ישראל לאו הוא מסרטי הזנות בהוליווד – רץ לחתונות מפוארות כמו מייקל ג'קסון ומדונה! הרב בקשי דורון – עטוף בפיג'מות רקומות זהב ומתנפח עם חשיבות של אציל פולני.... רק סיגר בפה חסר לו ומכונית רולס רויס בכניסה: בראש שלו רק כסף ופיג'מות יפות! עובדיה יוסף שלכם – רוצה להדמות לזמר הספרדי העיוור חוזה פיליסיאנו: הוא מחקה אותו וחובש כמוהו משקפיים שחורות! אבל חוזה פיליסיאנו הוא ספרדי אמיתי ואילו עובדיה יוסף הוא שכפול גנטי, מוטציה של ספרדי! עובדיה החל לשיר בעיקבותיו: "אני עובדיה הגדול, תקשיבו לסיפורים ולאגדות שיש לי לספר לכם!"....                                          הרב מרדכי אליהו חושב את עצמו למרדכי היהודי: הוא מחשיב את עצמו ללא פחות מנשיא צרפתי מכובד עם גינונים....          את הכל הוא עושה "בסתר" – למעשה הוא עובד על כולכם בעיניים!                                                                                                                                                 כל האדמו"רים הכסילים: גור, ויזניץ ובעלז – הם שלישית "שוקולד מנטה מסטיק"                                                       כמה שהם יותר ימצצו מהעם כמו ערפדים - חרשים ועיוורים – כן יהיה להם יותר טוב!                                                                                                        אתם רצים אחרי הגנבים אבוחצירא, דרעי ושאר רודפי הכסף אתם רצים לבצרי וכדורי ולכל רבני האסונות:                       לכל האיפרגנים ושאר הגנבים רודפי הבצע!! כל אחד מהם חושב עצו לשלגיה ולפחות סינדרלה!                                                                                                                                                                 פופאי כדורי מתקשר לגמד בצרי ואומר לו: "מה נשמע יא בצרי? כמה כסף היום עשינו?! המאג'נונים הרי באים ומשלמים לנו כסף ואנחנו אומרים להם ברכה 'בה בה בה'..... והעיקר שהדולרים נכנסים לכים שלנו!!".....                                     ה"מקובלים" איפרגן והסינדרלה אברג'יל בניהם מדברים: "איזה מג'נונים החסידים שלנו: אנחנו זורקים להם נרות למדורה והם חושבים איזה ניסים אנחנו עושים!! הרי אנחנו בעצמנו סובלים ולא יכולים להציל את עצמנו!"                                                                       לכן עם ישראל אביא עליכם מכות – תקבלו פיגועים פעם אחר פעם: אקצץ לכם אזניים, אף ורגלים – ועל פגריכם הכלבים ישתינו וחיות השדה יאכלו אתכם!!  אני שולח לכם:  צו  צו  צו ,  קוו  קוו  קוו , יצקן  יצקן  יצקן   !                                אשלח עליכם מלחמות – ובכל היהודים שלא יעלו מיד לארץ – אפגע בהם בכל מקום בעולם ואת כל הגויים אביא עליכם!       מי מכם שיבטח בצה"ל בממשלה, באלופים או ב"אלופי" החרדים = הוא יפול לנצח נצחים!! רק מי שיצעק לאלוהים למשיח ויפרסם מכספו משיח רק הוא ינצל ויזכה לחיי נצח!!  כל יום שעובר אתם רואים אזהרות: יותר ויותר מכם צועקים: "אוי ויי, אוי ווי" יותר ויותר חללים מכם נקברים  ואז אתם צועקים: "אלוהים! למה?!" ואני לא שומע! הסמים לא יעזרו לכם וגם לא הכסף!! העשירים מנצלים אתכם – ואתם תולים תקוות במאחזי עיניים כמו – פרץ עמיר מה"הסתדרות" הוא תאום של ערפאת!     הרי גם ערפאת שולח את כל הכסף שהוא מקבל בשביל המסכנים – לסוהא אשתו!  ופרץ: הוא בונה וילות, גם אהוד ברק בונה וילה בסכום מעל 2.5 מליון דולר בכפר שמריהו! גם הביבי נתניהו בונה לעצמו בקיסריה בית במליון וחצי מליון דולר! שרון אריאל גר בחווה עשירה – והוא וקודמיו עוד חושבים שהם ינצלו!! ראו את בנו עמרי שרון – הנראה כקוף חצי גורילה – יושב עם אביו בחווה, אוכלים שרצים וחושבים שהחווה בדרום היא תיבת נח...

עם ישראל במי אתם בוטחים : בפרס אתם בוטחים?!! באדם שלוקח כסף מהנורווגים?! תראו כמה יין שהוא שותה: העיניים שלו מפחדות והולכות שולל – אין לעיניים שלו לאן להיישיר מבט!!! בכל מקום שקר ועוד שקר שהוא הקים בחזונות שהביאו עליכם דמים: הוא מפנטז אבל אתם הם אלו שמשלמים בדם ילדיכם!!...

תבינו מי למשל יושב בממשלה: אפי איתם רק למד שתי כיתות וכמו מונגולואיד הוא חוזר ואומר: "אני משיח! אני הטוב! אני! אני! אני!   האם האפי איתם הזה יציל אתכם?! מה שנכון: בגודל הבטן שלו הוא כבר משיג את שרון!!

חיזרו מיד לה' בלב גדול, במעשים, בצדקה – ובפירסום משיח בעיתונים ובשלטי חוצות, בצעקות, תהלוכות ודגלים למשיח!! בימים הקרובים – יגברו האסונות: אולי עם הפסקה מדי פעם, כדי לבדוק את התנהגותכם! תקבלו מדי פעם תרדמה באסונות – וכאשר היא תפוג, כאשר השפעת הואליום שאתם לוקחים כבר לא תועיל: או אז באיזה כאבים תסבלו, ואיזה צעקות שאתם תצעקו!!... הצעקות שתצעקו לאלוהים בקרוב  יהיו נוראיות וחזקות יותר מהברקים והרעמים!...                                       למה לא תצעקו לאלוהים שישלח משיח – מרצונכם, בטוב ובלי מכות, לא בכח?! אתכם עם ישראל לא אשאל – יש לכם רק שתי אפשרויות: או מיד לבקש משיח או שהמעטים שישרדו מכם אחרי שרשרת האסונות שממתינה לכם בקרוב – הם כבר יצרחו למשיח! לא חבל?!

תאריך הפיגוע – ז' אב – מה אומר לכם:

1) "ז – אב" : נחבר בגימטריה נותן -    ז (7) + א (1) + ב (2)  = 10                                                                                      עשר מכות מצרים יבוא על עם שלא מכיר באלוהים ופונה לגויים עובדי אלילים שיעזרו לו!

2)     בגימטריה מלא:          ז' + א ב = 10 

                                                                 בגימטריה בצימצום:         7     1  2   

נחבר צימצום + מלא:   227  = 217+10

שנה הבאה אמריקה תהיה בת 227 שנים ואז יהיה גילוי משיח ונפילת יבשת אמריקה והתפוררותה בשטפונות ואסונות

3)     ז' + אב = אותיות המילה "זאב": במקום שתבקשו משיח ויתקיים בכם "וגר זאב עם כבש"                                             אז אתם עצמכם  כמו זאבים אחד לשני כנאמר פני הדור כפני הכלב: אתם זאבים טורפי כבשים!                                                                 אם מאלפים את חיית הפרא, את הזאב –  דרך מכות קשות אז מקבלים זאב מאולף:

                                                              הפיגוע היה ב ז' אב =  ז  א  ב  > 217 = "דבורה"! הדבורה כבר נותנת דבש!                                                                                                                                                                                    ! ;                       

                                                                                בצימצום:  7  1  2

חלק מכם לא אשאיר לחיי נצח וחלק מכם אני אאלף והסוף שיצא מהם דבש! החרדים בינכם לא מוגנים כי אינם מפרסמים משיח ולא צועקים למשיח!  את מי הם כן מפרסמים: את דרעי המושחת שמסר אדמות קודש באוסלו למען הכסא והוולוו!...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ז' אב התשס"ב                  16.7.2002

 

אזהרה מבית דין שמים לאנשי חב"ד:

אם בתוך 21 יום לא תפרסמו משיח בעיתונים, בתהלוכות ובצעקות למשיח – אז אלוהים ישלח בכם מגיפות, אסונות,

תלכו מהלוויה לבית חולים, תקבלו שיגעונות ודיכאונות!

מהיום ה-22 תתחיל מגיפה קשה בחב"ד בישראל ובעולם – יבקרו אותם מלאך השם ואלוהים!!

 

לעובדיה יוסף

עובדיה יוסף צועק: "אני משיח! אני משיח! דברתי על חלום משיח והתכוונתי לעצמי: אני משיח!"

עובדיה יוסף רואה עצמו על סוס לבן: "כאביר אני יפה "אומר עובדיה לעצמו!...

מרן עובדיה – ראשי תיבות "מרן": מופלטה – ריבות – נס קפה!...

הנס היחידי שעושה עובדיה יוסף: הוא שהוא שותה הרבה נס קפה!

 

בגימטריה: "עובדיה" = 97

 

בצמצום:    7   9

                      

                  ע    ץ

 

הנחש שפיתה את חווה היה כרוך על העץ – עובדיה יוסף הוא גלגול הנחש!

עובד היה מרות המואביה – עובדיה חושב לכן שהוא המשיח!...

 

לנטורי קרתא

במאה שערים להזהר מנטורי קרתא – הם קוראים לעצמם סינדרלה וחושבים שיבוא נסיך עם נעל ויבחר בהם!

הם נוכלים היושבים בליכלוך ובוץ רחמנא ליצלן בצחנה כמו ביוב פרה! היזהרו בנפשותיכם מאלו!

 

לאנשי השמאל

יוסי שריד רואה עצמו כיול ברינר – אבל ברינר היה חזק ויפה ושריד צ'ח צ'ח שמתחנן לערבים שיגנו עליו: הוא מפחד מכולם!

שמעון פרס עובד על העם בפוילאשטיק שהביא מפולין: משפחתו עסקה בשידוכים ועכשיו פרס משדך לנו את ערפאת!

קודם היתה חברתו של שמעון פרס: קולט אביטל! איזה ליכלוך! עכשיו עם שרון – פרס משדך אותו לעצמו!

 

עשר חברי הכנסת הערבים דוגמת אחמד טיבי שהמערך הקים אותם לעצמו כחומת מגן ודרכם הם שלטו:

עכשיו הגום קם על יוצרו – מי שיטפל בהם זה המהר"ל מפראג שיקים כנגדם גולם!

את כהנא  – העיף המערך מהכנסת במהירות אבל את חברי הכנסת הערבים שמסיתים לטובת חיזבאללה – אותם רועדים מלסלק!!

 

טומי לפיד – הוא  קריקטורה של חרצוף בלון שהתנפח: יצא לו בן מטומטם = יאיר לפיד שעובד על מטומטמים!

השם "טומי" = מהמילה "מטומטם" = גם העם!!

אדון לפיד – אוכל חריף – ואז הוא מקלל את אשתו = פה מלוכלך יש לו!!

ראיתם את איווט ליברמן: פסל מרוסיה! כאשר שברו את פסל לנין בא וישב פסל בכנסת = ליברמן שואל:

"מה אתם רוצים: שומר בתי בושת עכשיו (כמוני) = אני כזונה שומר בבתי זונות (כנסת ישראל) ועושה כסף = נדבקתי לכסא!!

 

נתן שרנסקי  = הגמד שלא גדל – ראיתם אותו יושב בכסא עם שרון ואומר לו: אני מפחד ממך שמן שרון!

כל מה שתגיד – אני אומר ברוסית "דא דא"  חבילות כסף יש לי אני הגמד אגיד לשמן שרון כן כן...

כאשר אפי איתם בא להתחתן – לא רצו אותו מכוער כקוף כי השימפנזה יפה לידו! אז אפי איתם הבטיח שיהיה משיח!!

גורילה לא שמה כיפה על הראש – והוא מכוער מרוצה כשר בממשלה: בבית הוא שר:

"אני משיח, בקרוב אולי יאשפזו אותי! כל העם זקוק לאשפוז אז לפחות שם אהיה משיח!!

בגימטריה: "איתם" 451 = "ישמעאל"!  "אצל ערפאת"

אומר איתם – "אהיה משיח גם לא יהודי אם אין ברירה – הרי בקיבוץ גדלתי אז מה זה משנה איזה משיח אהיה

העיקר שכמשיח יש לי חמור:

"חמור" = 254 = "יצחק + לוי"

"אני אוהב כסף, לבלות, פה מלוכלך יש לי ואני מתקיף את כולם – כי אני המשיח – רק את עצמי אני לא מתקיף"! כך חוזר ואומר אפי איתם!!

שמו המקורי: "פיין" = טוב = תעשנו סמים זה מה ששלחתי לכם – חושב פיין

הרב אליהו מרדכי אומר לעצמו: "אני גדול וחכם מעובדיה יוסף! בחלום ראיתי שאני המשיח כי מצאתי:

"מרדכי" (274) = רחל (238) + לאה (36) בגימטריה....

אליהו שמי אני אליהו הנביא, אפי איתם וכולם אומרים "אתה גדול" גם הרבי מלובביץ – הוקסם ממני וליווה אותי!!"

ממשיך מרדכי שמעתם נפגשתי עם הרבי מלובביץ – לא אני ליוותי אותו... התנפחתי לפני הכושים, נבהלתי וחזרתי לארץ!

מי שמנשק את הידיים שלי מקבל מחלות פה וטלפיים – זה ברכה!!...

 

הרב לאו ביקש: "אנו עורכים חתונות כסף תמורת אלפי דולרים ואם אין לכם כסף אז אני לא אבוא"

הרב בקשי דורון דורש: מתנה תביאו לי (דורון) כי שמי דורון (בקשי).........

 

נחזור לעובדיה יוסף שמוצאו מעיראק:

עובדיה חושב: "אני עובד על העם – יש לי 17 מטומטמים כמו אלי ישי שלא יודע תורה,

כמו בניזרי הגילגול לשעבר שחושב שהוא טראוולטה הדוגמן!"

17 חארטות יש לכם ש"ס:

כל חבורת הש"סניקים הם גמדים מארץ גוץ: "רק תנו לנו כסף – כמה שיותר,

שלגיה שלנו זה עובדיה יוסף והוא דורש שנביא עוד כסף" הם אומרים!!...

אחרי ביקור אצל הרב כדורי – צריך לקחת כדורים נגד כאבי ראש = אופטלגין!

כדורי מוכר חטיפי במבה מקולקלים = יש תולעים שם – ואז בא אסון!!

אבוחצירא אלעזר – מבאר שבע ה"מקובל": בלי דולרים ופרנקים ושטרלינג - הוא מעיף אותך = גלגול עכן הוא!!

גם פואד אליעזר מספר: "אני אציל... אביא ניצחון רק תנו לי כסף" וההולכים אתו - נופלים ומוכים...

רב גרוסמן דוד ממגדל העמק הוא גלגול המן הרשע – בגימטריה: "גרוסמן" = 359 = "שטן"!

מי שהולך לאדמו"ר בעלז שיזהר!! – הוא שוב רוצה לשלוח אתכם לטבח:

הוא קנה לעצמו כרטיס בריחה! אם יקרה פה משהו - הוא יברח לאמריקה כמו קודמו מהונגריה

שברח מאירופה בשנת 1840 לארץ ואמר לחסידים שלו בהונגריה להשאר כי אין מה לדאוג! הכל בסדר!...

גם ישיבת פוינביז של הנחש אליעזר שך, נויגרשל ואלישיב הם חבורת ערפדים מוצצי דם עובדי שטן!

ואדמו"ר גור: בורח מאנשים: "שלא ידעו שאני לא נורמלי יאשפזו אותי – אני רוצה להיות רובין הוד אבל אני רוצה כסף של אנשים,

כסף מושך אותי" אומר לעצמו אדמו"ר גור!!

 

אדמו"ר ויזניץ הרומני – אדמו"ר הממליגה והגולש – משלשל: "אני כמו צועני "גונב כסף מאשתי והילדים"!

דפוק במח הוא גם אמנון יצחק הליצן בקרקס בולשוי – רוסיה: הוא רק רוצה: "תראו כמה אני גדול" לא יודע דבר האהבל

– בגימטריה: "אמנון יצחק" – 355 = "פרעה" אמנון יצחק חושב עצמו למשיח = 358 = "משיח" בגימטריה

אבל בגימטריה משיח = 358 = נחש! אמנון יצחק מתפתל כנחש: הנחש לא יכול לצעוק משיח –

ומעדיף לעקוץ עצמו ולחיות עם שטנים – כך הרב אמנון יצחק וחבריו!

אבוחצירא ברוך: מתקשר לחסן מלך מרוקו ואומר: "אהיה המשרת שלך, אלמד אותך איך לנאוף! אני נאפתי בכלא ובגניבה אני טוב – אצל יהודים מה טוב כאשר אתה גזלן, נואף, גנב – אתה יותר מוצלח!! ואתה חסן המלך – במרוקו תעלה למעלה בזכותי תהיה כמו סדאם חוסיין!

איפרגן ה"רנטגן" – הוא רמאי שבא להציל "אנשים" ואת עצמו לא מציל! "איך לא רואים שאני רמאי אומר איפרגן:

עיני מסתובבות ואני מקובל קבלות כסף – זורק נרות  - ואנשים מאמינים בנרות – לא יודעים שאני צריך נרות לטחורים שאני סובל"

הרב ניסים מויאל = אדם חולה שאומר "אני מקובל" = במקום אחר הוא היה מטופל באברבנל!!

הרב שלמה עופר אומר אני עובד על אנשים, אני פותר חלום – בקושי אני יודע לפתוח קופסת שימורים ואשתי אומרת כל החיים שאני חולם! בערוץ פיראטי קול הנשמה –פותר חלומות עופר שלמה – ובעיר חלם בת ים נותן המרדים הלאומי שלמה עופר הרצאות!!

אומר הרב עופר שלמה: "מינו אותי לרב חזרתי בתשובה,

קודם כאקדמאי היתי טמבל מוגבל אבל אצל החרדים טמבל נהפך למלך – כולם שם טמבלים!!"

הרב ישראל רייס – מקול הנשמה אומר: "למדתי כלכלה – הראש לא עבד לי שיחקתי כדור ים וסל – השכל לא עבד,

 אז היה לי דיכאון חזק ורציתי להתאבד! בציון בבא סאלי התחננתי: "תציל אותי והתחלתי להאמין שאני המשיח –

אז הגעתי לערוץ הפיראטי קול הנשמה אני מספר סיפורים וכך אני נרדם עם  6 – 8 המאזינים המטומטמים שלי,

ואשתי מאזינה ועוד 7 עברינים פושעים מקול הנשמה שחזרו בתשובה – וגם אשתי מאזינה אומר הרב עופר שלמה!

הרב ישראל ברגר אומר: "אני מגיע לרדיו (קול הנשמה) ממשפחת המקובל הגדול ניסים מויאל! ברגר שמי כי עשיתי סנדביצ'ים בבורגר ראנץ ובקול הנשמה מי שלא מאמין לי אני בידיים הגדולות שלי מאיים עליו "אני אחנוק אותך" מי שאוכל תרד יש לו ידיים גדולות, אני פופאי ואשתי שכל אוליב לקחתי אשה עם שכל 2X2 = לא יודעת, רק כפרה ומאג'נון" שלמדה בבית הוריה!

זוהי רשימת הנוכלים והאהבלים שלכם.

אנשים באים לכותל להתפלל – מקום של השכינה – ומתנפלים חבורת דתיים לבקש כסף כנחיל יתושים =

צריך להביא ספרי שלא יצעקו למשיח מוצצי דם מיד ורגל! רב הכותל שמואל – דומה לשאול שהולך למגיד עתידות!

דבר הוא לא יודע – לא צועק משיח רק "געלד" = "דולר" כסף.

בכל תחנות הרדיו הדתיות הפיראטיות רדיו 2000, רדיו "קול הלב", רדיו "קול החסד" ודומיהם! משקרים ונותנים ברכה! 

תבינו אתם נהפכים לז"ל = תמורת כסף! אלוהים כועס על נישואי היוחסין בין אדמו"ר עם בת אדמו"ר = זו דרך הגויים.

הרב הנוכל אליעזר סאקס = אוטיסט גדול הוא קורא לגולדין, בשמו משקרים!! גולדין = גולד = זהב,

יש סיפורים שקריים בשמו – שהרב עובדיה ושך הם גדולי תורה ממש צדיקים!

"החשוב אומר הרב סאקס להתקשר לטלפון ולשלוח אלי כסף יש לי אוטיסט גדול!", גולדין נער צדיק – מנוצל בשעה קשה למדינה!

בערוץ 7 זלמן מלמד שנפלו לו המכנסיים ואדיר זיק =117 בגימטריה = עגל זהב – מספר "כמה אני גדול" ומתקיף אחרים – ועל עצמו לא מסתכל! – אדיר זיק = 332 בגימטריה כביש = 332 בכביש מסוכן כי פה מלוכלך לאדיר שיכל לסתום ביוב כאינסטלטור!

יהושע מאירי הנוכל שעבד פעם ברשת ב' וירד לערוץ 7 הפיראטי – פה מטונף יש לו, אשתו ברחה ממנו –

והכתיר עצמו למשיח מעורב ספרדי אשכנזי כדורי הכניס לו בראש משיח אבל לצעוק הוא לא מסוגל!

הרב שלמה אבינרי = בעל קול האשה – הם כולם נוכלים! הזהרו מזלמן נופלים לו המכנסיים מערוץ 7

 ושולמית מלמד – השניים משקשקות לה = חבורת נוכלים הם כולם!!

את הרב בצרי דוד מכירים לפי חברו: החבר הטוב שלו הוא הגנב מבגדד דרעי אריה!

תבינו! בצרי הוא גלגול שד לכן אמר שהוא מוציא דיבוק שדים: הוא עצמו שד גדול משחק עם מטבעות –

בגיל צעיר אביו נתן לו לשחק בכסף והוא עלה למטוס ובתעות זרקו אותו לארץ ויותר הוא מפחד לעלות על מטוסים.

הרב אורי זוהר – סכנה! עשה סרט זנות מציצים ועכשיו הוא עושה כסף מתמלוגים והוא עוד מאשים את החילונים =

הוא זנות מס' 1 סוטה, זוהר חבר דרעי חבורת נוכלים מוליכה אתכם

בקשו משיח עזבו את הרבנים המקובלים ושאר האדמו"רים – הם לא יועילו לכם ביום הדין והופעת משיח!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ה' באב התשס"ב      14.7.2002

 

דבר אלוהים לעם ישראל

 

בתקופה הקרובה שבה משה יעלון בתפקיד הרמט"כל ה-17 של צה"ל –

ישראל תעבור מלחמה קשה מצפון עם חיזבאללה וגם עם ירדן ומצרים!

השנה הבאה התשס"ג = 5763 שנים לבריאת העולם

בגימטריה בצימצום:  7   3   2    = 5763- 6000

          

   ע  ש  ר

                                     ישראל תקבל את המכה העשר מאלוהים כי הולכת בדרך פרעה בעקשנות ובמרד באלוהים                                      ואינה רוצה את משיח בן דוד כמנהיג:   דוד היה הדור ה- עשר מפרץ!

מכה ראשונה במצרים: דם, מכה עשירית בכורות – ראשי תיבות דם – בכורות = דב! דוד הרג דב כרועה צאן!

מהבת הבכירה של לוט בא מואב – משם יצאה רות המואביה ממנה בא דוד המלך ויבוא מלך המשיח.

בגימטריה:   "בכירה" = 237

רמז לשנת התשס"ג (5763) הקשורה לגאולה: "בכירה" = 237 = 5763 - 6000

גם "לוט" = 45 = "גאולה"

עמון – באו מהבת הצעירה של לוט: "עמון" = 166 = "יעלון"!!

 

בתקופה הקרובה תהיה מלחמה קשה אותה ינהל יעלון כרמטכ"ל כנגד עמון שמקומם – מואב מול נהר ארנון = עבר הירדן כיום ואנשיהם הנוכחים – הפלשתינים פזורים גם בלבנון עם החיזבאללה! עבדאללה מלך ירדן יפול!

ערפאת ישב בירדן ואח"כ בלבנון: שני המקומות שיפעלו נגדנו!

יעלון לא יוכל להלחם ולנצח בקרב – רק משיח בן דוד – אבל לא רוצים בו וגם לא יקבלו אותו כשיתגלה!

בתנ"ך  השופט יפתח (ספר שופטים פרק יא') נזרק כבן של אשה זונה ובסוף בעת צרה – באו והתחננו שהוא ינהיג את ישראל!

יפתח ישב בארץ טוב: "טוב" = 17 בגימטריה

יעלון = הרמטכ"ל ה-17

לערפאת = כח 17

לעובדיה יוסף = כח 17 חברי כנסת ש"ס - והוא זה שהכניס את ערפאת בהסכם אוסלו!

עובדיה יוסף הוא היחידי מבין המפלגות הדתיות שחתם על אוסלו בניגוד מפורש לציווי אלוהים להשמיד את עמלק!!

יוסף בגיל 17 ירד למצרים ויעקב אביו ירד למצרים ל 17 שנים!

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

במלחמת ששת הימים צה"ל הביס את כל צבאות ערב והתגאה בכוחו ועוצם ידו ושכח שאלוהים עזר בניסים גלויים במלחמה:                אחרי מלחמת ששת הימים צה"ל ערך פעולת תגמול בירדן בכארמה וספג עשרות הרוגים, מעל מאה פצועים והשאיר טנקים בשטח!

מול מעט מחבלים ספג צה"ל תבוסה צורבת וכואבת: עכשיו יחזור מבצע כראמה אבל בגדול, בגדול תבוסה ענקית ומשפילה!

הרמטכ"ל החדש יעלון גם שתק להסכם אוסלו ואמונה באלוהים אין לו – סומך הוא על כוחו ועוצם ידו –

נראה מה הוא שווה בלי אלוהים וכמה דם ישפך על השחצנות של צבא הבוטח בטנק!

צה"ל לא יעמוד מול לבנון, ירדן ומצרים! כמו יפתח הגלעדי שנחשב למושיע – אבל המשפחה שלו נידתה אותו –

כך כאשר נתחנן בקרוב לאלוהים למשיח מרוב צרות אסונות וביזיונות – וכאשר יתגלה במי בחר אלוהים כמשיח:

הדתיים – יאמרו עליו ש"אין לו מספיק יחוס!"...

השמאל – יאמרו ש"הוא תמהוני!"...

הימין – יגיד שזה "משוגע הדורש טיפול"!...

השב"כ – יגיד ש"צריך לחסלו!"...

המוסד – ידרוש להתעלל בו!...

המשיח יבוא לבדו ואין איש אתו!

אבל העם יצעק בקרוב למשיח – כי יעלון היורם מקרית חיים לא יתגבר במלחמה על אויביו – כי אינו מאמין באלוהים אלא בכוחו –

 והאלוהים ישלח את העמונים – החיזבאללה, ירדן ומצרים – ואז איזה צעקות תשמעו פה למשיח!!...

בארץ כבר הרבה מבינים מיהו המשיח – וכשיראו מי המשיח יהיה להם רע!! כאשר עובדיה יוסף ידע מיהו המשיח

הוא יקבל בחילה סכרת ולחץ דם! כאשר אלישיב ישמע מיהו המשיח ויתחיל בסחרור - הוא ישלח לחדר מיון!

צה"ל יאמר: "אוי למי הגענו" – אבל ירדו על הברכיים מחוסר ברירה!

השב"כ = אותיות "כבש" יבוא ויתחנן ככבש "מה...מה...מה משיח – תציל אותנו!!"....

המוסד - יבקש להיות סגור במוסד סגור כאשר ידעו מי המשיח!

חברי כנסת וממשלה – יבקשו להסגר בכלא על פשעי הזנות, השחיתות והכפירה באלוהים וניצול העם שעשו כל השנים...

המקובלים – בצרי איפרגן כדורי אלעזר והשאר – יודו למשיח שמקומם בכף הקלע – כי היו מאג'נונים!!...

כי רדפו אחרי כסף ודולרים! אדמו"רי ויזניץ, בעלז, גור ושאר הגורים יבקשו: "זרוק אותנו משיח לבריכות דגים

כי כל החיים אכלנו גפילטע פיש ואנו מסריחים מעבירות! בבריכה מסריחה שם מתאים לנו!!"...

אנשי התקשורת השטופים בפורנו וזנות ושינאת עם ישראל  - הם יבקשו מהמשיח שיכלא אותם עם זונות בבתי בושת –

"כי מקומנו בגהנום כי שיתפנו פעולה עם שדים ושטנים – והמוח שלנו חולני! אנו שוטים, מה לעשות"

 

עוד משנת 1977/8  כאשר ישראל חתמה "שלום" עם מצרים – המצרים משתפים פעולה באספקת נשק לערפאת,

בזכותם נהרגו כמעט 2000 יהודים ומעל 20 אלף פצועים מאז אינתיפאדת 1987! נפט הפסדנו,

המצרים השיגו אורניום מסיני זכו במקום אסטרטגי, ממשיכים לספק נשק במנהרות לפלשתינאים!!

 

מנחם בגין חתם על שקר ה"שלום": הוא היה שקרן כמו כל האחרים בממשלות ישראל שהבטיחו ומבטיחים "שלום"!

מנחם בגין סיים בדיכאון – אושפז בפרטיות בשיגעון הסתגר בבית עד יום מותו!

יצחק רבין בשנת 1967 התמוטט נפשית במלחמה וטופל כמה ימים לייצב את נפשו: הוא אהב לשתות הרבה – שתיין ידוע!

אלו ה"מנהיגים" שלכם! שמעון פרס – רודף נשים, רודף בצע כסף (ראה נורווגיה) – שותה וחולה בהקיץ! בגללו אלפים כבר נהרגו ונפצעו! אחריו בא ביבי נתניהו סוטה רמאי שנאף עם נשואה – ועוד מעללים יש לו שלא פורסמו: אדם חולה כסף שדואג לוילה בקיסריה ושיקר לאורך כל הדרך! אחיו התאום - אהוד ברק: משקר, רמאי, הפקיר פצועים בצאלים, את הדרוזי יוסוף מדחאת הפקיר לגסוס למוות בקבר יוסף בשכם, את צד"ל הפקיר ובגד בהם וליונתן פולארד לא דאג! את בנו הוא לא היה מפקיר אם היה בצרה – אבל בכפר שמריהו הוא בנה בית במליוני דולרים! מדחאת יוסוף עמוק בקבר וברק אהוד במזגן בוילה של מליונים... שרון אריאל: אדם עם בעיות בריאות –

שמוכר כאדם שקרן שהחיוך מסתיר השקר! חי בעושר בחווה, בגיל 74 הוא רודף אחרי אשה עשירה בקיסריה –

אחרי שלילי אשתו שנפטרה דאגה לו – ושולח את בנו לנהל את המדינה...

מנהיג בא לשרת אתכם – ובסוף אתם משרתים שלו! הוא רק לעצמו דואג: באלו בחרתם כמנהיגים?!...

צה"ל רועד מחיזבאללה שנמצאים בכפרים ערבים בצפון! צה"ל, השב"כ והמוסד – משקרים בצורה חמורה ומסתירים את האמת:

שמצרים שלחה כוחות בתוכנו שמדריכים פלשתינאים! מובארק – איים בעימות אם צה"ל יכנס לעזה – וצה"ל עושה במכנסיים!!

שאול (מופז) – שאול ראה את גלית הקטן מובארק ועשה במכנסיים – וגם הוא שותף להפקרת מדחאת יוסוף בקבר יוסף בשכם!!

90% מהפיגועים בישראל היו בשיתוף של ערביי ישראל כולל המקרה של האסיר הערבי שברח ממכונית שב"ס:

גם סוהרים ערבים משתפים פעולה עם האויב! השב"כ מסתיר הכל!!

10 חברי הכנסת המופלאים הערבים – עושים מה שרוצים בארץ: אם היה זה הרב כהנא – מה היו עושים לו!!...

השב"כ ידע על נסיון ההתנקשות בכהנא – ולא מנע – כי רצה להיפטר ממנו!! את כהנא העיפו מהכנסת - אבל את אויבי ישראל כל חברי הכנסת הערבים של אחמד טיבי ושו"ת שמסתובבים בעולם ומסיתים נגד ישראל לטובת החיזבאללה – נו, הם מופיעים בעדיפות ובקביעות בערוץ 1, 2, 10 בטלויזיה, בגל"צ, ברשת ב', ברדיו FM103  בעיתוני הארץ, ידיעות אחרונות ומעריב!

לפי התקשורת ה"עברית" – אתה נמצא בקהיר!!

והשופטים: שנה וחצי בכלא מקבל פרס – אנס! בישראל העולם התחתון חוגג – והמשטרה רועדת: למקסימוב הפושע הם מתחננים! זנות במשטרה ובכל מקום! כאשר משיח יבוא הוא ינקה באופן יסודי עם מעדר ומגרפה את כל השחיתות הטינופת והזנות ולא ישאיר קוץ אחד!! אלוהים אומר: מי שרק יעיז להתעסק עם משיח – יד אלוהים תרדוף אותו ואת משפחתו! ביבי ניסה וחטף, ברק ניסה וחטף,

שרון ניסה וקיבל! משטרות ושב"כ ניסו – וחטפו פה ובעולם! המכות ינחתו על כל מי שינסה  - עם אלוהים לא כדאי להתחכם!!!

 

אפילו אודטה מ"ידיעות אחרונות" מבינה שישראל וצה"ל רועדים כמו תרנגולות מכמה מאות לוחמי חיזבאללה:

במוסף 7 ימים עמוד 126 ידיעות אחרונות ג' באב תשס"ב 12.7.2002 :

"בארמד פורסם ז'ורנל אינטרנשיונל, ירחון כוחות הצבא האמריקני בעולם, ישנו בגיליון מאי עמ' 82 צילום של שלט חוצות ענק. מתברר שכחלק מהמלחמה הפסיכולוגית של החיזבאללה להורד ת המורל של חיילי צה"ל, הם הציבו בצד השני של הגבול בצפון, קרוב לגדר, שלט חוצות ענק. בשלט הפונה לשרון, תמונות של חיילי צהל שבויים, פצועים, הרוגים וכרותי ראש,

שהראש של אחד משלנו מתנפנף בידיים של אחת החיות השמחות.

לעניין ה"מורל" שלנו, כל מי שאי פעם יצא משתעל מתרגיל אב"ך, יודע שהידיעה האישית היא התגוננות הטובה ביותר, ולא הדחקת הנושא או הסתרתו. אז במקום לפרסם את תמונות הזוועה האלה בכל העולם, בכל כלי תקשורת, בכל אינטרנט – אנחנו מצניעים ומשתיקים את העסק הזה, כנראה כדי לא להרגיז את החיזבאללה. תגידו, כמה מוח תרנגולת נהיינו?"...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ד ב ר   י ה ו ה   מ ב י ת   ד י ן   ש מ י ם – המוסר: מלך המשיח!

לכל האנשים שמפקירים בעלי חיים כאשר הם נוסעים לחו"ל, לאלו שעשו ניסויים בחיות או התעללו בהם ולכל אלו שמתעלמים מבעלי חיים עזובים ורעבים ולא מטפלים בהם: כמו שאתם לא דאגתם לבעלי החיים והתעללתם בהם וגרמתם להם סבל ומוות – כך אני אביא עליכם ועל משפחותיכם סרטן, התקפי לב, תאונות דרכים ומוות, מחלות פתאומיות ומוות במשפחות! התעללתם בבעלי חיים – ואני אתעלל ואפגע ואהרוס כל אחד מכם ואביא אתכם לכף הקלע ביסורים: תגיעו למצב שתתחננו אלי למות ותצעקו:

"אני פושע, סוטה בן זונה, קח אותי אלוהים אליך!"

מי שהתעלל בכלבים – אביא אותו שירד על ארבע וישתה שתן חיות, ומי שרמס חתולים יהיה בקן הצואה ושם יבלע צואת חתולים רותחת!! מי שלא מאמין ויצחק – שיתבונן סביבו: חלק נהרגו באסונות, בתאונות בצורות שונות ומשונות – וחלק סובל בשקט בבתים!!...

זוהי אזהרה חמורה לכל אנשי ישראל מאלוהים למי שלא דואג לבעלי החיים כפי שדואג לבן שלו:

מי שרואה בעל חיים עזוב או רעב – חייב לדאוג לו למזון ולמקום לישון!!

גם בשואה – היהודים הגיעו למצב של כלב וחיה – שלא ידעו מה יהיה איתם למחרת! וגם האדמו"רים והרבנים הגיעו כמו חיות למלחמה על פרוסת לחם מהגרמני!! עכשיו אביא עליכם ערבים ונוצרים – ואתם תעשו בקרוב "קו-קו-ריקו" כמו תרנגול לפני שחיטה ותעשו "מיאו-מיאו" וגם "האו האו"!!

גם ככה נהפכתם לחיות – ראו את חברי הכנסת שלכם, הצבא, הרבנים והתקשורת: מי שיותר נובח בקול הוא המלך!!...

 

בבית דין שמים מראים לאדם במשפט איך התנהג עם בעלי חיים ונותנים לבעל החי יכולת לדבר בשפת האדם, בעברית – להעיד ולתאר את הסבל שעבר מבני אדם!

החיה מסתפקת במועט – ומה מבקשת: רק קצת אוכל ואהבה! הכלב אפילו מוכן למות למען האדם! התרנגול מביא לאדם ביצים – והאדם עוד שוחט אותו! התרנגול קם ראשון בבוקר ומתפלל לאלוהים ולא אומר "אלוהים! מה יצא לי מהתפילה – הקצבות, כסף, עמותות..."  כמו התרנגול דרעי – החושב אפילו בכלא מה עוד לגנוב!!...

הפרה נותנת לאדם חלב – והאדם שוחט אותה ואת ילדיה! החתול הורג נחשים ואדם רק יצא נשכר אם יטפל בו וגם יקבל זכויות בשמים ויתרפא מהדיכאונות והשיגעונות הנפשיים שסובל! אפילו החמור של בלעם ראה את המלאך – ובלעם לא ראה ועוד הכה את החמור!!

 

במונדיאל – הקוריאנים הביאו גור כלב לשחוט לארוחת ניצחון ואפילו הספרדים ריחמו עליו ואימצו אותו!

ישראל לעומתם מביאים לארץ תאילנדים ששוחטים כלבים וחיות מחמד ומבשלים למאכל!!...

והחרדים?! החרדים לא אוהבים חיות – כי יש להם מנהיגים חיות: יש להם עובדיה יוסף הנחש שמכנה את הערבים נחשים

סימן שגם הוא נחש המבין בנחשים! אדמו"ר בעלז – הוא נחש קוברה: ב-1940 אדמו"ר בעלז הקודם בהונגריה הפקיר את החסידים להשמדה וברח ואמר להם להשאר! הקוברה דואגת לעצמה ומוכנה להכיש את ילדיה – כך גם קוברה בעלז!...

                                                   בגימטריה דרעי קשור לכלב:   כ  ל  ב = 52

2  3  2         נחבר:   232 + 52 = 284 = "דרעי"!!...   בגימטריה בציצמצום: כ(2)  ל(3)  ב(2)           

הכלב דרעי אריה = כלב פרא אוסטרלי דינגו שטורף ללא מעצורים – אפילו יטרוף את עובדיה או את אשתו – רק על עצמו חושב:

"אני אריה הגדול בן מכלוף ואסתר יש לי עיני נחש!" אפילו חברו הטוב סויסה מגדל נחשים בביתו!!...

והרב כדורי: הוא חתול המיילל: " מיאו, מיאו – אני רק אוכל במבה, כל אחד מלטף אותי, מה לעשות מיאו מיאו"...

דוד בצרי – הוא שועל טורף המפזם: "אני טורף תרנגולת ומדבר שטויות – טורף כסף של כל מי שבא אלי"...

אבוחצירא ברוך – צועק: "לי קוראים הפר הזועם – כל מי שמדבר נגדי – אני פורץ עליו עם קרניים ארוכות ועם חבורת הפושעים שיש לי עוד מימי הכלא!!"... הרב דב קוק מטבריה בשקט לוחש: "אני עכבר נחבא מכולם כי עכבר אני, לפעמים אני בא לאשתי הרבנית העכברית לאה קוק לבקש גבינה צהובה, לכן כשהיא רואה עכבר היא צורחת "שמע ישראל" – כי מעכבר כמוני מפחדים!!... אדמו"ר גור לוחש: "אני ג'וק גדול – רק בלילה אני יוצא לבדוק חסידים!" אדמו"ר ויזניץ אומר: לי קוראים חולדה גדולה – כי אני מוצץ דם מכל החסידים שאתעשר – ברומניה משם באתי הייתה דראקולה שעשתה זאת לפני!!... הרב לאו ישראל מספר: "אני נחש צפע – בא לעשירים לחתונות – תמורת הרבה דולרים – הם מזמינים אותי המיוחסים, כי את הקטנים אני מכיש..." בקשי דורון – "הספרדי הראשי" אומר: "אני רוצה להידמות לעובדיה ולהיות נחש פיתון אז אם עובדיה לובש פיג'מה של אחשוורוש – אז אני לובש פיג'מה מזהב של פרעה"... הרב מרדכי אליהו מספר: אני הארבה של מכת מצרים = אני לוקח את כל הקופה: הפיג'מה שלי יפה מזו של עובדיה ובקשי גם יחד! הפיג'מה שלי היא של אליזבט מלכת אנגליה: גם היא מוצצת מהעם שלה כסף – ואני חולב את המתנחלים ויש לי את הטמבל התלמיד המאג'נון =

המשיח אפי איתם – יש לו שכל של רפתן מהקיבוץ – מה כבר אפשר לדרוש ממנו!!".....

אלוהים כועס על הדתיים שלא מטפלים בבעלי חיים – אנשים עם לב של אבן = נוכלים המחופשים לרחמנים צדקנים!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;

 

 יום ראשון  כ"ז תמוז התשס"ב       7.7.2002

 

מ כ ת ב   ל ע ם   י ש ר א ל

נ א ו ם   י ה ו ה   מ ל ך   ה ע ו ל ם

מ ה ש ר   מ י כ א ל   ש ר   צ ב א   י ש ר א ל

 

בגלל שאריאל שרון שוב מדבר על הקמת מדינה פלשתינית וקיום משא ומתן עם עמלקים רוצחי נשים וילדים –

ואתם עם ישראל  ש ו ת ק י ם  

תקבלו בקרוב פיגועים קשים ביותר עם יותר הרוגים ותוכו מטילים שיבואו עליכם מלבנון!!

 

לא שרון, לא רמון, לא פרסקי פרס, לא בן אלעזר ושאר השמנים מהממשלה יקבעו – אלא רק אלוהים –

ואתם ישראל ששותקים על הדרך הרעה הזו – גם אתם תשלמו ביוקר על כך!

 

רמון הוא כמו התולעת שיש ברימון, אברום בורג חובש כיפה ככופר שהשתגע לו הבורג בראשו, פואד אליעזר משמין מיום ליום: מתאים לעיראקי הזה שראשו באוכל בקובה ופלאפל! שרון אריאל – שאוכל לא כשר ומאכלי סרטנים – לא מקרה שאשתו לילי מתה מסרטן!!

 

אלוהים שילם לכל מי שהיה קשור בעבר למסירת אדמות קודש – הם כולם חבורת מושחתים:

ביבי נתניהו קיבל משפט חברון – בראון, אהוד ברק שהביא צרות לעם ישראל – עסק בעמותות בלתי חוקיות

ושמעון פרס – שהביא את שקר אסון אוסלו – עדין אומר שהוא צודק!!?

עם מטומטם אתם שבוחרים להיות עבדים לכאלו מנהיגים מושחתים!!

 

כמו שאלוהים זרק אותם – כך אלוהים ישלח את אריאל שרון לחווה שלו בדרום לחלוב חלב – זה השכל שמתאים לו!

הוא אדם המגמגם בשטויות ומתרברב ב"גבורתו" בצבא: במלחמת יום כיפור 1973 בלי אלוהים שלחם למען ישראל –

היכן היה הגיבור שרון – ה"פצוע קשה" עם תחבושת פלאברה על ראשו – למען הרושם?!...

שכחתם את שרון שברח מלבנון ב – 1982 ושיקר: "זה לא אני זה מנחם בגין"!?....

עכשיו אין לו את מי להאשים – אז יש שמעון פרס: "זה לא אני" יאמר שוב השרון – הזה...

 

ומי במערך – פואד: הוא יכול להיות טבח במלון או בשוק הכרמל או בשוק מחנה יהודה!! הבאתם אחד מהשוק!

היכן השכל שלכם עם ישראל? אברום בורג – מתאים כמתקין ברגים לפחחות ברכב! הם כולם רודפי בצע וכסף:

אהוד ברק עכשיו בונה לעצמו וילה במיליונים, ביבי נתניהו – חי עם אשתו שגנבה מתנות,

הנגיד פרנקל מצפצף על החוק וגונב כספים מהמדינה – אם היה אדם רגיל – הוא כבר היה יושב בכלא!

שמעון פרס – גנב כספים דרך הנורווגים – והבן שלו רצח בשרותו בצבא אדם – חייל יהודי ממוצא הודי –

ויצא מזה בלי יום אחד בכלא הודות ל"אבא שמעון" – הכל מיותר ב"משפחה" – שם לא משלמים על פשעים!

שמעון פרס – הוא "בנה" את הכור האטומי לישראל?! או שאלוהים עזר לישראל להשיג מה שלא  היה ניתן להשיג בקשר לכך?!

שמעון פרס האבא של אוסלו ופרס הנובל על הסכם הדמים: "אוס" בפולנית זה חמור – משכל של חמור כמו פרס – מה עוד אפשר לדרוש!?...

וסליחה מהחמור: לפחות החמור טוב מהאדם – הוא עובד קשה, לא משקר, לא גונב כספים ואינו חולה שלטון!...

 

אברום בורג – עזב את היהדות והתחפש לכת משיחית מסוכנת: הוא אינו מסוגל לומר "אלוהים"

כי הוא בתחפושת פורים עם כיפה לראשו – תחפושת תמידית של המכוער והמגעיל!

שארל דה גול מצרפת – הרס אותם עם אלג'יר – ובורג כמוהו שפן, ומכוער – אלוהים לא נתן לו כוח ולא יופי...

 

עם ישראל: אתם תמותו בתאונות, בהתאבדויות, בפיצוצים, בטילים וכל אומות העולם יעלו עליכם!

 

אלוהים והמשיח שנמצא בינכם – ילחמו בממשלה – והמלחמה תהיה בכל העולם:

כמו שאול המלך שנעשה משוגע ומאג'נון והעם בחר ללכת עמו ולא עם דוד שנאלץ ללכת עם הפלישתים!

 

הסוף של ישראל ושאול המלך היה רע ומר בגלבוע: זכר לא נשאר משאול ומכל משפחתו והוא הפיל עצמו על החרב!!

 

אתם עם ישראל מתקרבים לסוף הנורא שבחרתם ללכת בו – עם המנהיגים המושחתים שלכם –

שיביאו עליכם סוף גרוע מחורבן הקרב בגלבוע!!

 

משה רבינו – גם החל פעולתו במדיין אצל הגויים – כי העם לא רצה בו כמנהיג –

וכאשר בא משה להנהיג – כבר נעלמו כל אלו שלא רצו בו!!

---------------------------------------------

המשיח יעשה מלחמת חורמה עם צבאו שנמצא בכל העולם – נגד הממשלה הכופרת של ישראל –

בה שותפים גם האוטיסטים הדתיים חולי הנפש – השותפים לפשעיה!!

 

האוטיסטים האמיתיים הם נערים צדיקים שסובלים!

-----------------------------------------------------

בא יום הדין הגדול של יהוה מלך העולם!

נאום יהוה מלך העולם – מהשר מיכאל – שר צבא ישראל

 

 

כ"ב תמוז – התשס"ב                2.7.2002

 

דבר המלך יהוה לעם ישראל!!

 

שנת התשס"ג – השנה הקרובה – תהיה שנה קשה ביותר לישראל ולעולם!!

מה שהיה עד עכשיו – עוד יחשב לטוב לעומת מה שהולך להיות!!

אתם ישראל עומדים לקבל את המכה העשר שנתן אלוהים לפרעה!

 

שנת התשס"ג  = 5763 שנים לבריאת העולם

 

                                                              בגימטריה בצימצום:  7   3   2    = 5763- 6000  

                                                                                                    

                                                                   ע  ש  ר

 

המכה העשר שפרעה קיבל – תיפול בישראל ובעולם:

יהיו מחלות, אסונות ורעידות אדמה, שטפונות, תאונות מחרידות, מוות – ואתם תלכו מהבית להלוויה ומהבית לבית החולים!!

אנשים יקבלו שיגעונות, יהיו הרבה התאבדויות, מלחמות קשות תהיינה בעולם עם נפגעים רבים!!

------------------------------------------------------

בספר שמות פרק א' מתוארות שתי היהודיות הצדקניות שפרה ופועה:

 

         בגימטריה:

                 "שפרה" = 585                                      585

                  "פועה" = 161 +                                   161  -

                  "שמות" = 746                                        424  = "משיח בן דוד

 

בזכות נשים צדקניות כמו שפרה ופועה שסיכנו חייהן –                                                                                                                     באה גאולת ישראל הראשונה במצרים ובזכות נשים צדקניות בדור זה תבוא הגאולה עם משיח בן דוד!

------------------------------------------------

משה גואל ראשון החל בתהליך הגאולה

ומשיח – יסיים בקרוב – רמז לכך מקבלים בספר בראשית פרק י"ב:

מוזכרים שם שלושה שמות – שסכומם נותן את השם "אריאל שרון" בגימטריה:

                                         "לוט" = 45

                                      "אברם" = 243 +

                                        "שרי" = 510 +

798                        =  "אריאל + שרון" 

כתוב באותו פרק שאברהם עזב את חרן לכנען בגיל 75 – הקשר לאריאל שרון (שגילו הנוכחי 74):

שרון אריאל לא יגיע לכהן בממשלה בגיל 76 כי יבוא תחתיו  מ ש י ח  עוד בטרם יגיע שרון לגיל 76!!...

 

אלוהים נותן 40 יום הזדמנות שעם ישראל יחזור בתשובה, יפרסם משיח בשלטים, בעיתונות ובתקשורת, יצעק לבקש משיח,

יערוך תהלוכות ופרסום למשיח בכל מקום – בלי הפסקה עד להתגלותו!!

מי שישקיע בבתים ובבורסה לא ישאר מזה דבר והוא לא יהיה בגאולה.

ישראל סמכה על בוש – והוא יטוש את ישראל!!

עד מתי תלכו אחר הגויים שבזים לכם – במקום לפנות לאלוהים מלך העולם?!!...

הרבה יפגעו במחלות שונות בקרוב – מבין הדתיים והמתנחלים וגם מקרב אנשי השמאל:

כמו שהלכו דודו דותן, מאיר אריאל ושאר הכוכבים שלכם!!

כך הם יפלו באופן פתאומי כמו עפרה חזה שקיבלה סימנים מוקדמים בתאונת מטוס – ולא פירסמה את שם ה' ומשיח –

וכך נפלה במחלה שלא נדע!! זה גם מעיד על החבר שלה: איפרגן ה"רנטגן" שלא הועיל לה!!...

מי שילך לכדורי – כמו תמי בן עמי או המלך חוסיין ושר הבטחון האנס איציק מרדכי או כמו דרעי = הולך לאשליות כמו שהולכים לבצרי!!

 

באים ימים קשים מאד! פחד יפול על האנשים: הם ילכו לישון – ולא ידעו איך יקומו בבוקר – אסונות מחרידים יבואו!!

צה"ל שלכם רועד ומשקשק מחיזבאללה! לוחמי החיזבאללה פזורים בכפרי ישראל מצפון ביהודה שומרון ועזה!

קצינים מצריים מסייעים לפלשתינים וגם קצינים סורים כבר יצרו קשר עם חיזבאללה וערביי ישראל!!

אם ישראל תכנס ללבנון לעימות – איראן תבוא לעזרתם וגם מצרים – השלום איתם – שלום שקר!!

תקבלו שעור בכימיה וביולוגיה – בטילים מהם!

ערביי ישראל מגבירים את שותפותם בפיגועים בישראל! ערפאת בלי אחמד טיבי – הוא גולם: טיבי המח!

מה שעוד מצפה לכם – בקרוב תבינו – הרשעים יעלמו ומעט הצדיקים ישארו!

נשות ישראל: חובה לבוש צנוע!! אל תבואו בטענות שאחר כך יאנסו אתכם על התנהגותכן הזנותית!!

כאשר יבוא המשיח – לא ישאר זכר מהאנסים!!

תשלמו ביוקר ביוקר – על הזנות שלכם ועל הבגידות וניאופי סדום ועמורה שלכם!!

המרכז לזנות: בתל אביב ואילת ובכל הארץ: כל ההומואים והלסביות הביאו אתכם לטומאה וזנות שלא היו!

בא יום הדין של אלוהים ומי לא ירא!!

האדמה תרעד בעצמה וההרים ירקדו – אויבכם יכו בכם על הזנות שבכם: ערוצי הטלויזיה 2 , הכבלים עם הזנות והפורנוגרפיה ברדיו!

ביום יהוה הגדול והנורא שכבר החל – אויבכם לא ישאירו מהם זכר!!

---------------------------------------------------

על שאריאל שרון ממשיך להיפגש עם בוש ומוכן למכור את ישראל אז אלוהים שולח לו דכאון – כמו למנחם בגין שמסר את סיני – וכמו אהוד ברק – שכמעט נחנק באמריקה מעצם בגרון כאשר רצה למכור את ישראל וירושלים לעמלקים!!

כל מי שיצא נגד אלוהים

אלוהים יטפל וירקיד אותו –

גם בשרון אריאל יטפל אלוהים שבלילה וביום יפול עליו פחד אימים משמים!!

 

בקרוב מתגלת מלכות אל יהוה שדי!!

תראו תופעות שמים – שלא ידעתם קודם!!

 

יחי המלך יהוה!

יהוה ימלוך!

יהוה מלך!

יהוה מולך לנצח נצחים ושולח את עבדו מלך המשיח להביא אור לגויים – ומנהיג אמיתי לישראל ולגוים!!

מי שיעז למסור מילימטר מאדמות ישראל או אפילו לדבר על כך – אוי לו – כי הכל שייך לאלוהים ורק לו!!

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
י"ג תמוז התשס"ב   23.6.2002

 

ד ב ר   א ל ו ה י ם   ל י ש ר א ל ! !

 

אנו לפני ארוע גדול בעולם:

בתאריך י"ט אב התשס"ב – יום ראשון  28.7.2002  יורד אלוהים אלינו לכדור הארץ –                  לנוכחות מוגברת עם צבא מלאכים שיהיו עמו בפמליה!

אלהים וצבא השמים ישכנו בכדור הארץ עד לבוא המשיח!!

 

ארועים קשים בעולם יתרחשו מאותו תאריך – במהירות יתרה!

מי שעד אז לא יפרסם משיח מכספו, לא יצעק לבקש משיח – יאמין לממשלות מאחזות העינים – מביא על עצמו אבדון, לא ינצל ממלחמת גוג ומגוג ולא יחיה חיי נצח!!

כל הממשלות שלכם מאחזות עינים עם מנהיגים נוכלים ורמאים היושבים ואוכלים כמו פילים וממלאים עצמם בכסף וטובות הנאה כאווזים המטיילים בחול – בשעה שהעניים מבינכם סובלים!...

 

יהיה טבח ביהודי העולם, בעולם יהיו רעידות אדמה קשות, אסונות, שטפונות, יגברו תאונות הדרכים, השיגעונות – דיכאונות, הרבה רציחות וארועים בלתי מוכרים בטבע שעד כה לא נראו!!

יתגלו שחיתויות שיחשפו את המערכת המשטרתית והמשפטית של המדינה, העיריות והשלטון ההולכים ומתפוררים!!

לכן מי שלא הולך באמת בדרך אלוהים כמו משה, אברהם, יצחק ויעקב – לא ינצל!!

 

בכל מקום בעולם יחפשו וירדפו את היהודים: גם ג'ורג' בוש נשיא אמריקה ילחץ על ישראל!

אתם בטחתם באמריקה וסמכתם על הגויים ועל שכניכם המוסלמים – אז תראו את סוריה, חיזבאללה ומצרים מכסים את שטח ישראל בטילים – גם מלבנון יעופו עליכם טילים בקרוב ממש!!

 האינתיפאדה תגבר יפלו מימין ומשמאל!

עם כסיל נבל וטיפש! אתם קיימים רק בזכות אלוהים – ואינכם מעריכים זאת – אז תקבלו טיפול חד ונורא – תשארו בלי ידיים,

בלי רגליים ובלי ראש! כל אחד שלא יעשה כנדרש יוכה במכות קשות: לא יהיה בית שעליו יפסח אלוהים אם לא עשה כנדרש!

 

המתנחלים: בונים לעצמם וילות וקוטג'ים, רוכשים מכוניות, עסוקים בכספים ולא בלצעוק לאלוהים למשיח –

עסוקים בתפל, בשטויות במקום להציל עצמם ואחרים! עד עכשיו הם קיבלו רק טיפול ראשוני!!

 

כל מי שחי בעושר ובפאר כמו ברמת אביב, בכרמל בחיפה באחוזה, בסביון ובשאר מקומות היוקרה

וחושב שהכסף והבית יגנו עליו והוא ימשיך לחגוג: אלוהים ישלח להם פגיעות פיצוצים ומכות שמים!!

 

הרבנים, המקובלים והחרדים – מייצגים סיטרא אחרא!

הם אינם מתאחדים לצעוק לאלוהים למשיח, אלא עסוקים בפילוגים, מחלוקות, מפלגות וקואליציות להשגת הקצבות וכספים לבכירים ומקורבים – בשעה שישראל בסכנה, אנשים מתפוצצים, נשים וילדים נרצחים!!

הם מקבלים טובות הנאה תמורת שותפותם למסירת אדמות קודש בהסכם אוסלו, שותפים בממשלות שמוכנות למכור את ישראל ואדמותיה תמורת בצע כסף, מקבלים כספי שתיקה על הזנות וחילול השבת שבארץ וניצול החלש אינו מעניין אותם – העיקר הוולוו!!

 

הרבה מוות ואסונות היו ויהיו להם כמו לרב ניסים יגן שהיה אלוף בדיבורים – עכשיו הוא מצייץ בגהנום, הרב פינקוס מאשדוד – אלוף בכינוסי תהילים – עכשיו הוא בכף הקלע עם הרב אליעזר שך ושאר חבורת השדים המצייצים!!

 

מבתי הבושת והזנות – אלוהים לא ישאיר זכר מהם ומהנחשים הנמצאים שם!

עבריינים שלא יחזרו למוטב – זכר לא ישאר מהם!

מי שלא ישמור שבת – יגיע לגהנום וכף הקלע למחלקות תיקון מיוחדות שקיימת לכאלו מורדים – שישליק עושים שם מהם!!... אלו שלא אכלו אוכל כשר – יאכלו אותם בגהנום שטנים שאוהבים גם אוכל לא כשר!!

 

קרבים ובאים הימים – שאתם תצעקו לאלוהים בקולי קולות – השאלה היא כמה מכם ישארו!!

יהוה מלך – יהוה מלך – יהוה ימלוך לעולם ועד!!

מלכות אל יהוה שדי קרבה! אוי למי שלא ירא ולא יפחד!!

 

אלוהים שובר עכשיו גויים וממלכות ויטביע את אמריקה עם ג'ורג' בוש הסרדין במים!!

 

לא יהיה אחד בכדור הארץ שאלוהים לא יטפל בו!!

בית המקדש ירד משמים, לא יהיה מוות – אדם יחיה לנצח – רק מי שהלך בדרך הנכונה – ויראה גם את תחיית המתים!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לחץ כאן להמשך דבר ה' מלך העולם לעם ישראל!

בחרו בחיים ולא באבדון לנצח!!

ישראל והעולם מתקרבים למלחמה שתהיה מלחמת עולם שלישית ואחרונה שמרכזה ישראל!

במהלך האירועים יתגלה אדם שחי בתוכנו והוא ינהיג את ישראל. תפקידו: משיח בן דוד שבא להנהיג את ישראל ובהמשך את כל העולם ולהביא צדק אמיתי ושלום לכל העולם.

ינצל מאותה מלחמה – ויזכה לחיי נצח - רק מי שיוכיח שהוא בוחר באלוהים כמלך, במשיח בן דוד כמנהיג ומי שיעזור לחלש ויתחיל לקיים מצוות תורה!

 

שאלה: מיהו המשיח?

תשובה: המשיח הוא אדם רגיל החי בישראל – כמו משה הגואל הראשון שחי בתוך עמו.

המשיח מתואר בנביא ישעיהו פרקים י"א, נ"ג, ס"ג – הוא יבוא לא מהמגזר החרדי, לא יהיה בן של רב ולא ממשפחה מיוחסת, לועגים לו והוא עבר רדיפות וכלא – אבל ה' שומר עליו!!

 

שאלה: מה הקשר בין האירועים באמריקה למשיח ?

תשובה: בספר בראשית פרק יא' (11) מתוארים אנשי תקופת מגדל בבל שרצו לחקור על אלוהים ובנו מגדל לשמים, גם אנשי אמריקה הוציאו מיליארדים לחקר החלל ושלחו אסטרונאוטים למרחקים ענקיים כאשר למטה אצלם יש עוני, אנשים רעבים – וזנות!

האמריקאים בוטחים במגדלים הגבוהים ובכסף ולא באלוהים, לא במקרה נפגעה אמריקה ב – 11 בספטמבר, המטוס הראשון שפגע במגדל התאומים הוא טיסה מספר 11, ניו יורק היא המדינה ה – 11 שהצטרפה לארצות הברית – הכל רמז לפרק 11 בבראשית - המדבר  על מגדל שבנו אנשי בבל - ואלוהים העניש אותם!

 

גם סכום מספרי הטיסות של 4 המטוסים נותן את המספר 356 השוה בגימטרייה למילה "אמריקה":

" א    מ    ר   י    ק    ה "  = 356 = 77+11+175+93                

                                                                          1 + 40 + 200 + 10 +100 +5

 

 

   אמריקה עומדת לפני התפוררות ! !

במלחמה שהנשיא בוש התחיל – אמריקה תסתבך כמו שהרוסים הסתבכו באפגניסטן ותוכה בצורה קשה!!!    הנשיא בוש יפול! במלחמה בין הודו לפקיסטן – יהיה שימוש בנשק אטומי והמלחמה תגרור את כל האזור והעולם כולו למלחמת עולם שלישית המתוארת בנביא זכריה פרקים יב', יג', יד' וביחזקאל פרקים לח', לט'!

מי שיעשה מה שנדרש בהמשך – המלחמה תפסח עליו כמו בגאולה ראשונה במצרים – מי שהקשיב לדברי אלוהים מפי משה – אלוהים פסח על ביתו במכת הבכורות!!

אמריקה עומדת לפני שקיעה תחת המים – בשיטפון פתאומי, שיתחיל מאזור אגם מישיגן ליד שיקגו – ובמהלכו עשרות מיליונים יפגעו ללא יכולת להינצל!! אמריקה תותקף בפיגועים קשים בהם יהיה שימוש באמצעים כימיים וביולוגים!  

 

    השנה  התשס"ב  =   5762    היא שנה של דמעות, בכי וצרות ! !

רואים זאת ממספר השנים שנותרו עד לאלף הבא – 6000 :

"ר   ח   ל" = 238 = 5762 – 6000

                                                                        200 + 8 + 30

על רחל נאמר "רחל מבכה את בניה" – רמז לבכי על צרות שיהיו לישראל השנה.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

רק לאחרונה היה אסון המטוס שנסע לסיביר ונורה בידי טיל אוקראיני –

במספר הטיסה – 1812 יש רמז: נפוליון ניסה לכבוש את רוסיה והובס בשנת 1812!

רמז למלחמת עולם (נפוליון ניסה לכבוש את כל אירופה) ורמז לרוסיה שהולכת גם כן להסתבך במצב!

 

באסון המטוס נספו 51 ישראלים: 51  = "אדום" בגימטריה =

צבע של דגל רוסיה וצבע הקשור לאוקראינה!

------------------------------------------------------------------------------------

המבצע האמריקאי באפגניסטן החל בשבוע של חול המועד סוכות שבו הפטרת השבוע היא בנביא יחזקאל – פרק לט' – המדבר על מלחמת גוג ומגוג – מלחמה של עמים הבאים מאזור דרום רוסיה לכבוש את ישראל – שבמהלכה מתגלה משיח בן דוד !!....

-----------------------------------------------------------------------------

בנביא זכריה פרקים יב', יג', יד' מתוארת המלחמה ונאמר מראש שישארו פחות משליש לחיי נצח!

 

בפרק י"ב מתואר  שהמלחמה היא על ירושלים: בגימטריה   "ירושלים" = 596

2  × 298 = 596

298 = "רצח" – ואכן בירושלים נחרב בית המקדש פעמיים (×2 ) ! !

 

גם מהגימטריה מקבלים שהמלחמה השלישית בעולם – היא על דת:

"דת"  =  404 = 596 – 1000

                                                                                                                                             

                                                                                                    ירושלים 

 

כל יום עכשיו יראו את ידו הקשה של אלהים בכל מקום בעולם – על מי שלא ינהג כנאמר!

זהו הסוף של כל מי שבוחר להיות עבד לכסף ולמנהיגים מושחתים!!

אלוהים הוא רחמן – אבל רק למי שמכיר בו, למי שיבקש ויפרסם לאחרים על משיח, ולמי שיתחיל ללכת בתורתו!

בית המקדש כבר התחיל לרדת משמים ומתקדם כל הזמן לכדור הארץ ! !

משיח נמצא ביננו, גם אליהו הנביא שיכריז עליו כבר ביננו כאדם וגם מלאך מיכאל שהוא המלאך שאחראי על ישראל!

------------------------------------------------------------------------------

על מעשה הנבלה שעשו מזכירי  ה ר ב י   מ ל ו ב ב י ץ ! ! 

נמסר דרך מקובל ידוע מאד מניו יורק – שכונת בורו פארק מרחוב 47  שפירסם את תוכן המכתב גם בקהילתו – ונמסר גם מבית דין שמיים: לפני שהרבי מלובביץ חלה (מדובר בתקופה שלפני יותר מ-10 שנים) – הוא מסר לשלושת המזכירים האישיים שלו מכתב, והשביע אותם לפרסם את תוכנו במקרה שהוא יסתלק מן העולם!!

באותו מכתב, הרבי מלובביץ נקב בשם של אדם, שהרבי ציווה שהוא ינהיג אחריו את נושא הגאולה עד להתגלות המשיח – והרבי מלובביץ אף ציווה לתת סכום כסף נכבד לאותו אדם וגם את הבתים שברשותו – לאותה מטרה כמובן. המזכירים היו כפי הנראה מאד מזועזעים מאחר שהאיש ששמו נקוב במכתב – אינו נמנה על תנועת חב"ד כלל!! למרות שהמזכירים נשבעו לרבי לפרסם את תוכן המכתב אם יסתלק מן העולם,

הם ניסו להשמיד את המסמך שקיבלו מהרבי –

אבל פחד שמים נפל עליהם – כך שהמסמך המקורי עדיין קיים ברשותם!

המכתב, שאותו בעזרת השם לא ניתן יהיה להשמיד – נמצא בימים אלו ממש בבניין מזכירות הרבי בניו יורק,

ברוקלין  ב – Eastern Parkway   770בידי המזכיר לייבל גרונר - בשותפות עם יהודה קרנסקי!!

 

 

שמות המזכירים: יהודה קרנסקי, גרונר לייבל, ובנימין קליין!!

י ש   ל פ ר ס ם   א ת   ה ד ב ר   ב ר ב י ם ! ! !

 

אגב, הרבי מלובביץ מעולם לא הכריז על עצמו כעל משיח, כפי שטוענים חלק מחסידיו!

המזכירים של הרבי מלובביץ גרמו לו לייסורים רבים אחרי שלקה בשיתוק חלקי, והם מנעו ממנו טיפול נכון ובעצם גרמו

להתדרדרות במצבו הבריאותי, גם כאשר הגיע כבר למצב של גסיסה – ובכך הם למעשה גרמו למותו בכוונה תחילה

כי הם חשבו שהשתבשה דעתו אחרי שדיבר בתקיפות על משיח החל משנת תשנ"א כח' ניסן!!...

המזכירים של הרבי – גרונר לייבל ויהודה קרנסקי גם מנעו מהרבי עזרה רפואית

מצד אנשים שיכלו לעזור להצילו בדרכים עם יכולות מעל המקובל ברפואה הרגילה!!

בתקופה שלפני מותו של הרבי מלובביץ – נשלחו אליו מכתבים מאנשים שצרפו כספים במכתבים:

המזכירים לקחו את הכספים לעצמם, לכיסם ושלחו תשובות בשם הרבי – בעיקר לאלו ששלחו כסף!!...

 

היו כבר מקרים כאלו בין אנשי ישראל: עלי כהן גדול שבתור כהן גדול היתה לו רוח קודש יותר מהרבי מלובביץ – עבר בשתיקה על מעשי הזנונים של שני בניו חפני ופנחס בבית המקדש – מעשים שגרמו למותם ולמותו של עלי כהן גדול!

לא לשכוח שעלי כהן גדול היה זה שחינך את שמואל אשר לימים נעשה לנביא גדול בישראל!!...

גם שאול מלך ישראל שנבחר מכל העם בידי ה' והיתה לו רוח נבואה – נפל למצב שרדף אחרי דוד בשיגעון בגלל קינאה!

גם אבשלום בן דוד יצא נגד אביו שהיה מלך – בגלל שאיפה לכח ושלטון.

בישראל של היום, גם בציבור ה"דתי", לא חדש המצב של מאבקי כח וכסף!!...

אז מה הפלא שכך נוהגים מזכירי הרבי שהם אינם אפילו בניו של הרבי – וכך ניצלו אותו!!....

גם בני שמואל ובני אהרון הכהן - נהגו בדרך שלילית למרות ששמואל ואהרון נתנו להם דוגמא הפוכה!!

 

תנועת חב"ד התפצלה לקבוצות וכתות, אחת מהן ממש כת נוצרית המזהה את הרבי כמשיח וגוררת אחריה קבוצות חסידים מסכנים ושוטים שאינם מלומדים, פרימיטיבים שלא מבינים בחוקי תורת משה!!

על מעשה הנבלה שעשו מזכירי חב"ד – ועל אנשי חב"ד שרדפו שליח שמים שבא עוד לפני שנים לסייע בנושא פירסום משיח ואף ניסו לחסלו – וגם הרדימו את העם במשך שנים "הכל יהיה טוב" – ואפילו השתתפו בביזיון של "נתניהו טוב ליהודים" במקום "אלהים ומשיח טובים ליהודים" – על כל אלו יבואו בקרוב ממש – מכות קשות ביותר מבית דין שמים על תנועת חב"ד המפוצלת המנומנמת!  הבכירים בתנועת חב"ד – חוגגים בכספים ובכרטיסים לחו"ל שהם דואגים לספק לעצמם ולמקורביהם – בשעה שאת הקטנים הם שולחים למבצעים בשטח! הם כולם פושעים שיכולים להיות חסידים של עובדיה יוסף שהתחבר עם היושב ראש מעזה ערפאת אחרי שחתם על הסכמי אוסלו ונתן לעמלק רוצח נשים וילדים מדינה ונשק ממנו מתו כבר מאות יהודים נשים טף וחיילים צעירים!! שיא חוצפת חב"ד: הם הכתיבו לאלהים מי נבחר להיות משיח!

אלהים שולח את אליהו הנביא לבשר על המשיח והוא ישפוט את חצופי חב"ד, בבית הדין שיש לו מתוקף היותו מלאך הברית

אנשי חב"ד, כמו גם כלל ישראל – ינצלו, רק אם יצעקו לקב"ה למשיח, יפרסמו מכספם על משיח בעיתונים בשלטי חוצות ברדיו ובתקשורת, ישתתפו בתהלוכות למשיח –בלי הפסקה עד לגילוי משיח!!  גאולת ישראל תבוא גם בלי חב"ד!!

 

לפרטים נוספים: טל. 420246 058   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

יוני 2002                                                                                                תמוז התשס"ב

דבר יהוה מלך העולם לישראל!!

לא רק הערוצים החילונים מטעים את עם ישראל:

גם הערוצים הדתיים והחרדים – כמו ערוץ 7 הפיראטי מטעים את עם ישראל!!

שם מלקקים לממשלה, מרדימים את העם בשקרים, משמיעים שירים חילונים –

 וחלק מהשדרים שלהם מתחנפים לממשלה ולמנהיגים שלהם:

לא מעניין אותם המצב הקשה בישראל והסכנה ליהודי העולם ועל הליקוק שלהם כבר נאמר (סוטה פרק ט'): "פני הדור כפני הכלב"!!...

 

תעברו בבתי החרדים והדתיים ותראו כמה אסונות, מחלות ומוות מתרחשים בינהם, כמה רבנים נחשים מתים וחולים ואין מושיע...

התלמידים השוטים – החסידים והליטאים עובדים לרבנים השוטים:

הם עובדים לפרעונים, עובדים לסיטרא אחרא  המתחפשת בלבוש שחור עם ציצית וזקן!

בקרוב הם יקבלו תוספת מכות ומגפות!

פיגוע רודף פיגוע, אסון רודף אסון, חיילים, ילדים ונשים מתרסקים, נהרגים, נהפכים לנכים – ומה שומעים ב"ערוצי הקודש" אפילו באותו היום של הפיגוע: מצעד הפיזמונים החסידי, חידוני "קודש", צחוקים ודברי ליצנות, הרצאות מרדימות של רבנים המשתכרים עשרות אלפי שקלים בחודש – ואין אומרים לעם ישראל לצאת לרחובות עם אפר על הראש ולצעוק לאלהים למשיח!!!

לא פלא שהאסונות יחריפו יותר – מיום ליום!!

 

אין הבדל כלל בין ערוצי התקשורת החילונים שמרדימים את העם – גם בימים של פיגועים – בשידורי ספורט אינפנטילים, בחידונים, שעשועונים ודברי הבל של פוליטיקאים מושחתים ו"פרשנים" המפרישים קשקושי הבל 24 שעות ביממה - לבין "ערוצי הקודש" שמטמטמים את העם בליקוקים למנהיגים ה"קדושים" שלהם בהתעסקות חסרת טעם בפוליטיקאים, בצחוק ולעג לאחרים –

במקום ליצור אחדות בשעת צרה סביב:

אלוהים – מלך

משיח – מנהיג

תורת משה – כדרך עם דגש על צדקה!

 

בקרוב אלהים שולח את המשיח כדי שכל העם יראה אותו – וכל ה"אדמו"רים" – ה"רבנים" וה"מקובלים" עם החסידים השוטים שמעריצים את הפרעונים שלהם – הם לא יחיו בגאולה!!!

-------------------------------------------------------------------------------------

השב"כ, המוסד, המשטרה ומשיח!

השב"כ, המוסד והמשטרה היו שוטפים ויוזמים של עלילות דם על המשיח – ומשיח החזיר להם ביד קשה בכל העולם על מעשיהם!

בקרוב המשיח יטפל בשב"כ, בצה"ל ובמשטרה בידו הארוכה במשפט צבאי – כי הם רצו לחסלו! החשבון פתוח על מעשים ועלילות שניסו להכפיש את שמו – משיח לא סלח ולא יסלח להם לעולם!!

אם גורמים מכפישים אלו לא יבקשו סליחה בגלוי על עלילות הדם, הניסיונות לחיסול וההכפשות – אז המחיר שזה יעלה להם בעולם יהיה קשה: יחפשו אותם בכל מדינות העולם!!

יום הדין הגדול והנורא של יהוה מלך העולם בא!!

 

דוגמא לסימון דלת הבית, המכונית, החנות וכו..

בס"ד

    א נ י   ב ו ח ר   ב ק ב " ה   כ מ ל ך   ה ע ו ל ם

    ו ב מ ש י ח   ב ן   ד ו ד   כ מ נ ה י ג   י ש ר א ל

לחץ כאן להמשך דבר ה' מלך העולם לעם ישראל!

 

י – א – ש – ש . . .    מ . . מ . מ ח ש . . ש ח ב פ ב מ ע ע א ש . . . . ש.מ.ו.ב.ב.א.ק.מ.פ.ק.ל.ח.ש.ק

 

ל מ ה   המ ש י ח   א י נ ו   מ ת ג ל ה ?....

 כדי שנזכה להיתגלות המשיח  נדרש מאתנו: שנצעק לאלוקים ברעש גדול !

 מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים על הצעקה!

 בעלי השררה אינם חפצים בגאולה!

איך רואים שקיימת ציפיה אמיתית למשיח?

 הרמב"ם על הצעקה

ממקורות חב"ד והרבי מלובביץ על הגאולה

ה ג א ו ל ה   ת ב ו א   ב צ ע ק ה    ל פ י   ג י מ ט ר י ה  !

מה תענה בבית דין שמים!   ה צ ו פ ה  – לפי יחזקאל ל"ג !

סיכום שלושת גאולות ישראל: גאולות   ב כ פ י ה  !!

חוני המעגל, האר"י, הבחירות ומוות קליני שעבר על רב!

כל שכר העולם הבא תלוי רק בצפיית הגאולה!

סמוך לגאולה יהיה מצב: ד"אשר יחרפו עקבות משיחך" – גם על ידי יהודים שומרי תורה ומצוות!...

בית שני חרב בשל "שנאת חינם" והיום.... מה מצב המחלוקות ...!?

עמודים חדשים:

כבר בימי שמואל הנביא – עם ישראל מאס בקב"ה כמלך, ודרש מלך בשר ודם – ושילם ביוקר!    

אחרי שמאות בתי כנסת נשרפו בגרמניה, עדיין מליוני היהודים באירופה סמכו על הבטחות "המנהיגים""יהיה בסדר"

האם באמת אנו חפצים בגאולה מכל הלב והנפש – או שחפצים אנו בחג הפסח לנצח!  - אתה צופה ומה גורלך אם לא תזהיר!  

מדברי המתקשרים ("אוטיסטים") על ימים אילו + רב ניסים יגן בכותל ועוד...

מה הקשר של ערביי ישראל ומצריים בפעילות החבלנית בארץ הקודש?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לקריאה בתנ"ך הקש כאן

לקריאה בספר אוצרות אחרית הימים הקש כאן

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1